MOCH A/S
(+45) 70 20 16 24
info@moch.dk

Børn skal altid beskyttes

socialstyrelsen

Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem, vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og seksuelle overgreb. 

Socialstyrelsen har udarbejdet et kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

MOCH har hjulpet med at etablere en platform – en såkaldt cross-media produktion – til Socialstyrelsen som hjælper med at udbrede det vigtige budskab…

Men hvad kan gøres når der både skal skabes opmærksomhed, gives vejledning og stilles værktøjer til rådighed? Det var spørgsmålet for Socialstyrelsen, da de skulle udbrede kendskabet til ”Overgrebspakken”, der skal hjælpe kommunalt ansatte i daginstitutioner, skoler og på anbringelsessteder med at forebygge vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

MOCHs svar på det spørgsmål er en cross-media produktion, der består af:
  • 2 websites der kan afvikles på pc/mac, iPad og smartphone
  • 5 pen-to-paper film
  • En trykt folder
  • En trykt inspirationsmappe til udarbejdelse af lokale politiker og retningslinier
  • Tilrettelæggelse af 3 forskellige undervisningsmoduler til 10 undervisere i styrelsen (herunder didaktik, Powerpoints og implementering af hele materialet)

En cross-media produktion var for os det oplagte valg, da Socialstyrelsen på den måde får det optimale medie til hver af opgaverne:

  • Pen-to-paper filmene skaber opmærksomhed og kan være afsæt for debat
  • Se hvordan en pen-to-paper film bliver til
  • De to websites giver nem adgang til information og værktøjer (se dem her)
  • Folderen og inspirationsmappen giver håndgribelige vejledninger, værktøjer og dialogredskaber der kan anvendes i det daglige arbejde på institutioner og skoler.

Det vil sige det rigtige medie til den rigtige formidlingsopgave – det hele bundet sammen af ét fælles udtryk der skaber sammenhæng og genkendelighed på tværs af medier.

logo_dot Kontakt os for at høre mere