DIGITALISERINGENS LÆRINGSPARADOKS

LÆRER VI NOGET?

 • E-learning, gamification & social learning

  Måden vi lærer på har flyttet sig

  I dag har vi helt nye komponenter til rådighed, og den digitale udvikling gør det muligt for os at lære samtidigt med, vi har travlt. Det er ikke længere bare os hos MOCH, der er eksperter i digitale features. Du og dine medarbejdere er hverdagens eksperter, fordi I hver dag interagerer med de nyeste former for apps, teknologiudviklinger, websites og spil.

  Vi ser det som en fordel – og som en mulighed for at bringe vores viden om læring tættere på jer. Vi giver jer effektfulde læringsoplevelser, som via de nyeste teknologier gør oplevelsen sjovere, mere simpel og tryg. Vi har fundet løsningen i nogle af tidens e-learning trends. Læs med.

 • Paradokset opstår når...

  Teknologien udvikler sig i en rivende hastighed, og giver os et hav af nye læringsmuligheder, men udfordrer samtidig vores indlæringsevne, koncentration og evne til at tænke kreativt. Vi kender alle det, at når vi har travlt, kan det være svært at lære noget nyt. Vi kender også det, at det kan være svært at koncentrere sig, når omverdenen banker på gennem vores digitale enheder. Hos MOCH har vi leget lidt med vores læringsmetode ved at sætte fokus på det lille E foran -learning.

Læring uden et E - før læring blev digitalt

Sociologen Niklas Luhmann er en af dem, der i sit arbejde forholder sig til individet og dets evne til at lære. Han stiller spørgsmål til den distinktion systemet (jf. jeg’et) foretager mellem sig selv og sin omverden. Han siger eksempelvis om læring inden E’et kom på, at: ”Interaktionerne finder sted i lukkede rum, (…) så distraktion fra omverden kan blive minimeret. Især sikrer den rummelig afgræsning af undervisningsinteraktionen, at undervisningssystemet kan kontrollere sine egne tematikker (…)” (Luhmann 2006:131-132).Vi forsøgte altså at fjerne læringssituationen fra mulige forstyrrelser, men misser i den forbindelse de ressourcer og nødvendige læringspotentialer, der følger med E’et.

Læring med et E - efter læring blev digitaliseret

Med digitaliseringen og udviklingen af de digitale medier åbner ”undervisningsrummet” sig, idet det nu bliver muligt at flytte læringsrummetog samtidigt på let og omfattende vis at skabe iterative interaktioner ind og ud af læringsrummet. Konsekvensen bliver dog, at en stor del af den opmærksomhed, som før var rettet mod undervisningen, forstyrres og rettes mod andre attraktorer. Dine medarbejdere har altså ikke kun fokus på den læring, du betaler for. Deres opmærksomhed forstyrres let af deres mange enheders forsøg på at forstyrre dem via mails, notifikationer, beskeder og de sociale snap-stories.

 • Det nye undervisningsrum

  E-learning - 00'ernes nye darling i klassen

  Vi sætter E’et foran -learning, og forstår nu at udnytte teknologiens mange nye påfund som ressourcer.
  Vi skal altså udnytte de digitale mediers muligheder for at rette opmærksomheden tilbage til undervisningen – og endda forbedre denne.

  Den største didaktiske attraktor er nu det engagement, der aktualiseres via de muligheder internettet giver. Vi skal arbejde med at forme faglige kriterier, og derigennem inddrage brugeren direkte i undervisningsinteraktionen.

 • Legende og social læring

  Ja - vi lærer noget!

  Det er vigtigt, vi ikke er bange for at udvikle os simultant med tiden. Vi skal iscenesætte nye læringsrum, hvor vi leger med de muligheder og ressourcer vores samtid stiller os til rådighed. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal være opmærksomme på de faldgrupper, der følger med enhver udvikling. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi arbejder didaktisk med læringsmål, engagerende med læringsindhold og brugervenligt med enheders responsivitet. Det skal være simpelt, sjovt og trygt at lære.

 • Gamification & Social learning

  To af tidens hotteste trends inden for E-learning. Alle vores kurser bygger på gamificeret formidling, og bruger virkemidler fra nogle af tidens nyeste spil, apps og teknologier. Samtidigt leger vi med hverdagsveninger, grafik og levende realtime-feedback. På den måde bliver brugeren fastholdt, engageret og underholdt. Vi sikrer på den måde en bedre læringsoplevelse – selv i en travl hverdag med mange forstyrrelser. Med vores tilgang til læring er vi i stand til at gøre det sjovt at lære – uden vi går på kompromis med kvaliteten og det faglige indhold.

 • “Learning is not simply an individual process but the lived experience of participation in local situations in the world as the production and reproduction of specific ways of engaging in the world”

  (Stacey & Mowles, 2016, s. 220).

Connect med os for at høre mere.

Vores eksperter er altid klar til at snakke med dig!